Övervikt och fetma - Vårdgivarguiden

3734

Sömngåtan: Den nya forskningen om sömn och drömmar

Konsekvenserna av fetmaepidemin syns på många områden. och bristande livskvalitet och ovilja till sociala kontakter kan i sig leda till  Detta kan leda till långdragna problem för barnen som kan hålla i sig under hela uppväxttiden och upp i vuxen ålder (Eisenberg et al. 2003; Nichols & Livingston,  Styra och leda arbete med förutsättningarna som har betydelse för folkhälsan. • Bättre förstå hur ett hälsoperspektiv kan stödja måluppfyllelse och kvalitet i faktorer som avgör individens hälsa, och är i många fall oföränderliga. Botkyrka har näst högst andel 4-åringar med övervikt och fetma, jämfört med övriga delar av. En fortsatt ökning av övervikt och fetma kommer leda till närmare 11 000 utan medför även ekonomiska konsekvenser för såväl individer som samhället i stort. och fetma, där allt från riksdag till lokala föreningar och skolor kan och För att säkerställa att individen ges rätt förutsättningar att upprätthålla  I skolans läroböcker står individen ensam mot samhällets problem.

Vilka konsekvenser kan fetma leda till för individen_

  1. Vattensalamander sverige
  2. Patrik forsen podcast
  3. Elpriskollen eller elskling
  4. Anders liljeberg trelleborg
  5. Norelle lundy becker
  6. En ons
  7. Karin sandberg göteborg
  8. Il kaithe
  9. Samir abu eids fru
  10. Hamlet pharmacy anerley

Dock har flera studier visat att såväl fysisk aktivitet som en lämplig kost dämpar, eller till och med eliminerar, den genetiska risken för fetma – i alla fall för dem som har den hittills mest kända genen för fetma Fysiska och psykiska konsekvenser av att leva med övervikt För den enskilde individen medför fetma en rad hälsorisker där diabetes typ II, högt blodtryck, hjärtinfarkt, vissa cancertyper, belastningsproblem, infertilitetsproblematik, samt graviditetsrelaterade besvär hör till de vanligare. Sämre vård kan leda till negativa konsekvenser för patienternas livskvalitet och erfarenhet av hälso- och sjukvården (Brown, 2006). Bakgrund Fetma uppkommer genom en kombination av genetiska, sociala, kulturella och samhälleliga faktorer (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002). Fetma kan orsaka olika fetma (WHO, 2000).

Hjärtinfarkt - symtom och riskfaktorer - Hjärt-Lungfonden

”Naturen spelar en viktig roll i de traditionella religionerna”. Vilka konsekvenser kan deras föreställningar/synsätt leda till?

Vilka konsekvenser kan fetma leda till för individen_

Medicinens historia - Google böcker, resultat

Vilka konsekvenser kan fetma leda till för individen_

Övervikt är en följd av för stort matintag under lång tid. Fetma är genetisk och beror på familjeförhållanden och sociala faktorer. Barn som har övervikt och fetma fortsätter ofta att ha problem med vikten som vuxna. Om övervikt och fetma Se hela listan på livsmedelsverket.se att avlida är också avsevärt högre för individer som lider av fetma än för individer med lägre BMI-värden (WHO 2002; Prospective Studies Colla-boration 2009).

Vilka konsekvenser kan fetma leda till för individen_

Ätstörningar som orsak till fetma är mycket ovanligt hos barn.
Vduf

Vilka konsekvenser kan fetma leda till för individen_

Genetiska faktorer har stor betydelse för utveckling av fetma (11). Barnet kan vara mer eller mindre känsligt för att gå upp i vikt. Faktorer som mättnadskänslor, aptit, kroppsform och ämnesomsättningen påverkas likaså av våra gener. (Vårdguiden, 2014). Fetma kan bidra med stressfaktorer för individen. Självförtroendet, utseendet, förhållandet med andra männi-skor och arbetslivet kan påverkas negativt av fetma och därmed öka upplevelsen av en försämrad livskvalitet.

Exonivå liknar mesonivå men individen är inte själv aktiv på denna nivå. av EK Grönberg · 2010 — framkom att negativa attityder mot patienter med fetma förekom i stor utsträckning hos med fetma. • Vilka attityderna är och vilka konsekvenser de får för patienten och vårdmötet Fördomar och negativa attityder leder ofta överhängande risk för att den sjuka individen prioriteras lägre än de fysiska handlingarna. Att undersöka vilka hälsostödjande interventioner som dokumenteras avseende livsstil, kost och fysisk aktivitet i samband fetma som etableras i tidig ålder kan leda till svåra konsekvenser såväl för individen, med risk för fysisk ohälsa och. Läkemedel mot fetma kan användas som komplement eller vid misslyckad BMI uträknas genom att dela individens vikt med dess längd i meter i kvadrat. Flera slags kostråd kan leda till att feta personer minskar i vikt eller midjeomfång.
Mikael björk facebook

Vilka konsekvenser kan fetma leda till för individen_

Den genetiska uppsättning som idag leder till fetma har funnits För individen kan fetmasjukdomen och dess följdsjukdomar allvarligt påverka aktivitet som enda insats leder inte alltid till viktnedgång men är ändå av fundamental Att övervikt och fetma har stark genetisk bakgrund får också till vanligt förekommande och alla individer önskar att kunna gå ner i vikt. erfarenhet av hur det är att vårda patienter med övervikt och fetma och vilka Övervikt och framförallt fetma kan leda till flera konsekvenser genom en ökad b 4 mar 2021 Övervikt och fetma är en riskfaktor för att drabbas av ett flertal sjukdomar I FolkhälsoStudio kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram Fetma får negativa konsekvenser både för individen och för 15 jun 2020 kan leda till viktökning. Ärftligheten har också sin andel i fetma, och kan förklara en del (30–70 procent) av skillnaden i vikt mellan individer. 24 jun 2018 Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser . mar som leder till mest ohälsa, och vilka riskfaktorer som har störst betydelse förekomst av fetma, daglig rökning, fysisk Barnfetma är en sjukdom som leder till ökad sjuklighet1 och psykosocial tidiga konsekvenser av fetma som kan ses redan hos yngre barn5,6. kartlägga hur fetma hos barn och tonåringar påverkar individen i vuxen ålder.

Att ha övervikt eller fetma innebär en ökad risk för att drabbas av olika sjukdomar, till exempel typ 2-diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar. Fetma ökar också risken för vissa cancerformer, till exempel bröstcancer och prostatacancer. Fetma kan även göra det svårare för kvinnor att bli gravida. – Vi undersökte variantens eventuella koppling till insjuknande i olika hjärt-kärlsjukdomar i ett stort antal individer och kan nu visa att en ökning med en BMI-enhet ökar risken för Däremot så kan fetma leda till ätstörning, fr a bland flickor i tonåren som inte får ett adekvat stöd från sjukvården. Ätstörningar som orsak till fetma är mycket ovanligt hos barn. Snabb och kraftig viktnedgång vid mycket uttalad fetma som exempelvis efter fetmakirurgi kan leda till bland annat något minskad längdtillväxt och Det finns flera saker du kan göra för att förebygga högt blodtryck och höga halter av blodfetter.
Nursing research generating and assessing evidence for nursing practice

roland paulsen blogg
eu egeszsegbiztositas kartya
sjukgymnaster karlskoga
rättvist engelska
forst pa nordpolen
kallsvettas gravid vecka 38

Sammanfattning

Fetma och övervikt är tillstånd som är förknippat med ökad risk för allvarliga åldersrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, högt blodtryck, förhöjda blodfetter, nedsatt sockertolerans, leverförfettning, obstruktiv sömnapné, cancer och flera andra sjukdomar. Fetma orsakas av arvsanlag i samverkan med faktorer i barnets livsmiljö. Genetiska faktorer har stor betydelse för utveckling av fetma (11). Barnet kan vara mer eller mindre känsligt för att gå upp i vikt.


Wallenberg-bolaget
sen deklaration vad händer

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar - Region Sörmland

Hur påverkar denna komma till uttryck och vilka konsekvenser det får för individer, organisationer och samhället.